NYHET - Folkhälsobadet

AMOMA är en del av Folkhälsobadet. Folkhälsobadet är ett konsortium för att möta behovet av simundervisning och folkhälsa i hela landet. Folkhälsobadet producerar nyckelfärdiga simhallar till en rimlig kostnad.

AMOMA logo

AMOMA-gruppen är en samlande kraft inom sport, fritid och folkhälsa. Under vårt tak skapas morgondagens badhus, idrottsanläggningar och arenor. Vårt kunnande sträcker sig från arkitektur och tekniklösningar till sakkunnighet, projektledning och verksamhetsutveckling. AMOMA utgörs av fyra fristående bolag där var och ett spelar en viktig roll i att skapa värden för offentlig sektor, föreningsliv och den enskilde medborgaren.

We Group logo
Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå logo